Prevenciós játszóház

Prevenciós
Szalayné Zilahi Gabriella
óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Bemutatkozás

Fejlesztő pedagógusként önálló státuszban 2010 szeptember 1- e óta dolgozom a megfelelő infrastrukturális feltételek birtokában / fejlesztő szoba, tornaterem, fejlesztő eszközök /. Intézményünk arculatának és nevelési programjának megfelelően a hiányosságok, problémák szűrése után a felzárkóztatás, terápia megszervezése és megvalósítása a célom. Szerencsések vagyunk, hogy ezt komplex szolgáltatásként tudjuk kínálni a szülőknek, együttműködve a Pedagógiai Szakszolgálattal. Ezeknek a lehetőségeknek a birtokában a prevenció teljes mértékben megoldható, a fejlesztés bizonyítottan hatékony.

 1. feladat – Állapotfelmérés
  • első: 5 éves korban - DPT teszt, Lakatos K. Állapot és mozgásvizsgáló teszt, rövidtávú vizuális és verbális memória vizsgálat, grafomotoros és kommunikáció vizsgálat segítségével
  • második: nagycsoportosok részképesség felmérése – Sindelar eljárással
 2. feladat – Az eredmény értékelése az óvónőkkel, szülővel, a fejlesztés irányainak és módjának meghatározása.
 3. feladat – Az egyéni, csoportos és szenzomotoros fejlesztő foglalkozások időpontjának és időtartamának megszervezése, beindítása
 4. feladat – 3 havonta a fejlődés értékelése, ha szükséges kontroll vizsgálat.
 5. feladat – Az iskolába készülő, tanköteles nagycsoportosok szűrése részképesség vizsgálattal, ha szükséges, iskolaérettségi vizsgálattal /PSZK/

A mozgásfejlődés és vele együtt az idegrendszer fejlődése szigorú hierarchia szerint valósul meg. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik, a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, maga után vonja a ráépülő összes terület, így a nagyagykérgen keresztül a gondolkodási folyamatok problémáit is. Az idegrendszer egyes területei alulszervezetté válnak, amelynek következményei legtöbbször az iskolában jelennek meg tanulási nehézség formájában. Kézenfekvő, hogy ebben az esetben a fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepe lesz majd bizonyos mozgásformák gyakoroltatásának.

Ezt vállalja fel a TSMT /tervezett szenzomotoros tréning/

Az idegrendszeri érési folyamatok beindítását elősegítő mozgásterápiás foglalkozások /TSMT/ tervezhetőek, melyek segítségével a sikeres iskolai beváláshoz szükséges alap – és részképességek mozgással történő fejlesztése megoldható.

A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás /jobb, ill. bal oldaliság/ a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás /sorozatok/ , a ritmusérzék és a motoros /mozgásos/ kreativitás fejlődését. Ezzel párhuzamosan fokozatosan fejlődik a mozgás mellett a beszéd, a figyelem, a finommotorika /ujjak finommozgása/, ill. a sikeres iskolai helytállást segítő készségek.

 

Kiknek ajánlom?

 • megkésett / eltérő fejlődésmenetet mutató
 • hiperaktív
 • figyelemzavaros
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő
 • a sikeres iskolai beválásban rizikós
 • mozgásban ügyetlen
 • egyensúly zavarral küzdő gyermekeknek

A csoport kis létszámú, az eszközök / Ayres, Wesco mozgásfejlesztő / és gyakorlatok változatosak. A fejlesztés hatékony, hamar eredményt lehet elérni.


A kedves szülők figyelmébe ajánlom, hogy a PREVENCIÓS JÁTSZÓHÁZ életét megtekinthetik képekben is, a galériában.

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu