Márton napi projekthét az óvodánkban

MÁRTON NAPI PROJEKTHÉT ÓVODÁNKBAN


Az ősz első jeles hagyományőrző napja, Szent Márton ünnepe. Óvodánkban már évtizedes múltja van eme szentről való megemlékezésnek. Korábban csak a német nemzetiségi csoportok emlékeztek meg Szent Mártonról, egy ideje azonban az óvoda többi csoportja is csatlakozott ennek a jeles napnak a megtartásához. Az óvoda apraja, nagyja izgatottan készül minden évben, az idén sem történt ez másként.

A projekt összeállításakor fő szempontjaink voltak:
• a tevékenységek közül többet a gyerekekkel közösen találtunk ki, terveztünk be a projektbe
• minél szélesebb körben adjon ismereteket (gyerekektől a családokig)
• mindhárom korcsoport találjon magának kedvére való elfoglaltságot
• a tevékenységek alatt valósuljon meg a differenciálás
• sok érzékszervre ható, tevékenységközpontú témákat öleljen fel
• játékosságra, a gyerekek aktivitására építsen
• a hét napjain és a záró napon egyaránt élményszerzés volt a cél

A magvalósulás történései:
• Sok-sok játékon keresztül ismerkedhettünk meg Márton püspök történetével úgy, hogy a projekt utolsó napjaiban a gyerekek folyamatosan ezt játszották, naponta más-más tartalommal töltötték meg, mást domborítottak ki. Figyeltünk arra, hogy a dramatizálásnak a legtöbb kellékét közösen készítsük el: szabtunk-varrtunk, ragasztottunk, festettünk, barkácsoltunk, építettünk. A szerepjátszás során sokat növekedett önbizalmuk, szervezőképességük.
• Az énekes tartalmak átszőtték végig a hetet. Mi felnőttek pozitív hozadékként tapasztaltuk, hogy szabadon énekelték a témához kapcsolódó dalokat, körjátékoztak az udvaron, vagy éppen a szülők visszajelzéseiből tudjuk, hogy volt olyan gyerek, aki a kistestvérének „tanította” az „Egyél libám egyél már…” dalocskát. Formálódott zenei ízlésük, mozgáskultúrájuk.
• Nagyon sok régi szokással megismerkedtünk és használtuk fel a tudást tevékenységeinkben. A mások munkájának megbecsülésére nevelés többrétűen is megvalósult. Sikerült úgy motiválni a gyerekeket, hogy szívesen és aktívan vettek részt a tevékenységekben.
• Vizuális tevékenységeink alatt tudtunk beszélgetni a gyerekekkel a Márton napi szokásokról, hiedelmekről, a szent életéről, amely által bővültek ismereteik, fejlődött szókincsük, verbális kifejezőkészségük, kreativitásuk, képzeletük. A közösen készített alkotások által javult együttműködési képességük. Még azok a gyerekek is együtt tudtak alkotni, akik máskülönben ritkán keresik egymás társaságát. Erősödött egymásra figyelésük.
• Sokszor sütünk-főzünk a gyerekekkel, szeretik ezeket az alkalmakat. Különösen akkor, ha motiváltak, mint most is, hiszen a sütemény a délutáni játszóházat követő szülős programra készült. Mindenki kivette belőle a részét, öröm volt nézni, ahogy cukrászinaskodtak. Esztétikai érzékük fejlesztésének céljából, valamint azért, hogy fejlődjenek a vendégváráshoz köthető szokásaik, Márton napján, a szülőket várva közösen tettük széppé a csoportszobát és előterét, lámpásokat gyújtottunk, ízlésesen megterítettünk.
• A jeles napon a hagyomány tiszteletén túl a szülői ház és az óvoda jó kapcsolatának erősítése is cél volt. A közös programok ereje mindig hatásos, értékközvetítő. Az óvoda és a család jó kapcsolata mindig pozitívan hat az óvodapedagógusok és gyerekek közötti kapcsolatokra is. Csaknem minden szülő eljött a csoportok által szervezett játszóházakba, énekes-zenés előadásokra vagy a lámpás felvonulásra sok esetben szülőpárok, testvérek, nagy örömünkre régebbi óvodásaink vettek részt a délutánon. Közösen készítettük el a lámpásokat, közösen játszottunk tüzes és libás népi játékokat vagy faragtunk tököt, a lámpások sejtelmes fényénél pedig elénekeltük a gyerekekkel Szent Mártonról szóló dalunkat, ezt követően pedig—úgy, ahogy annak idején Márton a köpenye felét adta a koldusnak—mi is megfeleztük a délelőtt sütött kekszünket szeretteinkkel. A délután zárásaként az óvoda apraja és nagyja, szülők és nagyszülők, testvérek és hozzátartozók vonultunk énekelve lámpásainkkal az óvoda körül, majd vittük haza a lángot otthonainkba.


Egy olyan témahetet zártunk le, aminek már most érzem a hiányát, annyira kedves volt nekem. Azonban annyi szép tartalmat sikerült feldolgoznunk, megélnünk, hogy Advent időszakáig biztosan töltekezhetünk belőle. Örülök, hogy úgy sikerült megvalósítanunk, úgy tudtunk összefogni nemzedékeket, hogy ez az igazán gazdag jelentéstartalommal felruházott jeles nap alkalmat adott a töltekezésre, a hagyomány átörökítésére.


Szerző: Szarvasné Jónás Hajnalka vezetőpedagógus

 

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu