BIG AT-HU: Hospitálással egybekötött szakmai tanulmányút Sopronban

BIG AT-HU: Hospitálással egybekötött szakmai tanulmányút Sopronban játékos nyelvelsajátítás és kommunikatív nyelvoktatás témában

 


2017. november 7-én Alsó-Ausztria, Burgenland és Bécs térségéből óvoda- és iskolapedagógusok érkeztek Sopronban, hogy részt vegyenek a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft szervezésében megrendezésre kerülő határon átnyúló szakmai tapasztalatcserével egybekötött hospitálási alkalmon.

 

A rendezvényre az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttműködési Program támogatásával megvalósuló „Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésű projekt keretében került sor, melynek témájául a „Játékos nyelvelsajátítás és kommunikatív nyelvoktatás az óvodai és iskolai német nemzetiségi képzés során” szolgált.

A program a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodába és Aranykapu Tagóvodájába tett látogatással kezdődött, ahol a résztvevők bepillantást nyerhettek a német nemzetiségi csoportok kétnyelvű óvodai foglalkozásába. A SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda hat csoportja közül kettőben, míg az Aranykapu Tagóvodájának négy csoportja közül egyben kétnyelvű (német-magyar) nevelés zajlik. Ezekben a német nemzetiségi csoportokban a „Játék a szóval, játék a nyelvvel” program alapján alakítják a gyermekek napirendjét, ezáltal hangsúlyos szerepet kapnak a különböző témák (pl. ősz) és ünnepek (pl. Márton nap) német nyelvű énekekkel, mondókákkal, mesékkel és mozgásos játékokkal történő feldolgozása, annak érdekében, hogy játékos módszerekkel ismerjék meg és szeressék meg a német nyelvet az óvodás gyermekek.

 

Az óvodai foglalkozás megtekintését követően a résztvevők a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolába látogattak, ahol két német nyelvórán vettek részt, először az 1. osztályban, majd a 4. osztályban. Mindkét osztályban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, csoportbontásban, heti 6 órában. Az 1-2. évfolyamon a kommunikációs készség, a nyelvi környezet kialakítása kap kiemelt szerepet játékos módszerek alkalmazása révén, ezáltal német nyelvű énekek, mondókák, szemléltető eszközök, mint például képek és bábok bevonása valamint sok-sok mozgás kíséri a nyelvórákat. A 3-4. osztályban már szaktárgyi órákon (környezetismeret, matematika) is találkoznak a tanulók a német nyelvvel, mindemellett a kommunikációs készségek fejlesztését továbbra is szem előtt tartva az életkornak megfelelő játékos szemléltetőeszközök bevonásával, dalok, mesék és történetek feldolgozásával, csoportmunkával zajlik a nyelvóra.

 

A gyakorlati szempontból tartalmas délelőtti programot követően, délután a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, ahol többek között német nemzetiségi óvodapedagógus képzés is folyik, lehetőség nyílt a szakmai tapasztalatok és észrevételek megvitatására valamint a felmerülő kérdések feltevésére, miután Dr. Varga László dékán úr köszöntötte a résztvevőket, illetve a meglátogatott óvoda és iskola részletesen bemutatta az intézményt és pedagógiai programját.

 

A BIG AT-HU projekt az egyes projektrégiókban (Nyugat-Dunántúl, Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland) lehetőséget kínál szakmai tanulmányúton, ún. hospitáláson történő részvételre pedagógusoknak (nyelvtanároknak, kétnyelvű pedagógusoknak, a pilot intézmények képviselőinek, stb.), hogy megismerkedjenek az új módszerek gyakorlati alkalmazásával a szomszédos nyelvek ismeretének és többnyelvűség elősegítésének érdekében. E rendezvény a második ilyen hospitálási alkalom volt a BIG AT-HU projekt keretében, melyen közel 20 osztrák pedagógus vett részt.

 

big at

big at

big at

big at

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu