Beiratkozás

SOPRONI EGYETEM
LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA
9400. SOPRON, ZSILIP U. 1.
OM.030282


K E D V E S SZ Ü L Ő K !


A Soproni Egyetem, mint a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda fenntartója a 2018/19-es nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.

1. 2018. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába!
2. jelentkezéssel óvodába tehát az a gyermek vehető fel, aki 2018. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
3. a jelentkezés ideje: 2018. április 24. (kedd) 8-18 óráig,
2018. április 25. (szerda) 8-18 óráig.

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).
Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor

A felvétel rendje:
1. Intézményünk nem körzetesített óvoda


2. Az elbírálás szempontjai:
• Betöltött három év
• Ágy- és szobatisztaság
• Életkorának megfelelő kommunikációs készség


3. Két csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.


4. Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.


5. Fogadjuk azokat a gyermekeket aki:
• Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű
• Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló
• A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült
• Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (figyelem zavar, hiperaktivitás)
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő


6. Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:
• az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei
• a Soproni Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei
• az óvoda vonzáskörzetébe dolgozó szülők gyermekei


7. A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.


8. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.


9. A döntésről az óvoda 2018. május 15-ig értesíti a szülőket


10. Elutasító döntés ellen felűlbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvétele után 15 napon belül. A fellebbezést Prof. Dr. Náhlik András rektor úrnak címezve az óvodavezetőnek nyújtsák be. A kérelmekről a SoE rektora, mint fenntartó dönt.


11. A 2018/19-es nevelési évben a felvehető gyermekek száma: maximum 50 fő.


12. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.

 

Címünk:
SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
9400 Sopron, Zsilip u. 1.
Tel.: 99/518-712

 

Sopron, 2018. március 20.


Prof. Dr. Náhlik András sk.
rektor

Elérhetőség

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

Címe: 9400 Sopron, Zsilip utca 1.
Telefonszám: +36-99-518 710
Mobil: +36-30-6 185 016

Honlap: la.uni-sopron.hu
e-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu